Kabler

Skriv inn undertittel her

RY cables

RYcables lages av Robert Ytterland som startet og driver Audio Agenten. Det er brukt mye tid og ressurser på og komme til det valget som ble sluttresultatet. Resultatet ble kabler som ikke gjør noe med lyden. Men slipper den gjennom slik den skal låte.


RYcables XLR og RCA. Det brukes samme kabel i rca utgaven som i xlr. Starquad som vil si doble leder til både pluss og minus. Hver leder består av 20/0,12 ofc kobber. 24awg. Spesielt gode mot støy. Selges i par. Rasantek plugger. Ø7mm


1M.       6500kr

1,5M.    8000kr

2M.      9500kr

2,5M.   11,000kr


RYcables høyttalerkabler.  Kablene er 12awg. Består av dobble leder til både pluss og minus. Ø 15mm. Hver leder er 3,96mm2 som er tvunnet sammen til 7,92mm2 for hver leder+/-.  Myke og fleksible som gjør de lette og jobbe med. Rasantek plugger. Fås med både Banan og Spader. Prisene er pr par.


1,5M.    15,000.-

2M.      18,000.-

2,5M.   21,000.-

3M.      24,000.-

3,5M.   27,000.-


Sound Fidelity

Gold series

XLR Gold 3x.               1,0M.  Kr 20,640.-.                    1,5M. Kr 24,240.-.                  2,0M. Kr 26,640.-

Rca Gold 3x.                1,0M. Kr 17,400.-.                       1,5M. Kr 21,000.-.                   2,0M. Kr 24,600.-

Coax Gold 3x.             1,0M. Kr 11,760.-.                        1,5M. Kr 12,960.-.                   2,0M. Kr 14,160.-


XLR Gold 1x.               1,0M. Kr 9,240.-.                         1,5M. Kr 10,560.-.                   2,0M. Kr 11,880.-

RCA Gold 1x.              1,0M. Kr 6,600.-.                         1,5M. Kr 7,680.-.                     2,0M. Kr 8,760.-

Coax Gold 1x.             1,0M. Kr 4,560.-.                         1,5M. Kr 5,040.-                     2,0M. Kr 5,520.-

Høytt Gold 6x.            3,0M.      Banan.                                                                            Kr 40,560.-. 

Høytt Gold 2x.            3,0M.      Banan.                                                                            Kr 12,960.-.

Power Gold 2x.           1,5M.                                                                                              Kr 8,280.-             


Reference series

RCA Reference.          1,0M.  Kr 16,080.-.                      1,5M. Kr 18,480.-                      2,0M. 20,880.-

Høytt Reference.        3,0M.      Banan:      Kr 29,760.-.           Spader:      Kr 31,440.-

Power Reference.       1,5M.       Kr 10,680.-


Red Silver series

Høytt Red Silver.          3,0M.      Banan.       Kr 5,880.-

Power Red Silver.         1,5M.                         Kr 4,680.-