Kabler

Skriv inn undertittel her

RY cables

RYcables lages av Robert Ytterland som startet og driver Audio Agenten. Det er brukt mye tid og ressurser på og komme til det valget som ble sluttresultatet. Resultatet ble kabler som ikke gjør noe med lyden. Men slipper den gjennom slik den skal låte.


RYcables XLR Starquad som vil si doble leder til både pluss og minus. Hver leder består av 20/0,12 ofc kobber. 24awg. Spesielt gode mot støy. Selges i par. Rasantek plugger. Ø7mm


1M.       6500kr

1,5M.    8000kr

2M.      9500kr

2,5M.   11,000kr


RYcables høyttalerkabler.  Kablene er 12awg. Består av dobble leder til både pluss og minus. Ø 15mm. Hver leder er 3,96mm2 som er tvunnet sammen til 7,92mm2 for hver leder+/-.  Myke og fleksible som gjør de lette og jobbe med. Rasantek plugger. Fås med både Banan og Spader. Prisene er pr par.


1,5M.    15,000.-

2M.      18,000.-

2,5M.   21,000.-

3M.      24,000.-

3,5M.   27,000.-


Sound Fidelity

Gold series

XLR Gold 3x.               1,0M.  Kr 25,800.-.            + 3900kr pr 0.5m

Rca Gold 3x.                1,0M. Kr 21.750.-               + 3300kr pr 5.5m

Coax Gold 3x.             1,0M.  Kr 14,700.-              + 2200kr på 0.5m


XLR Gold 1x.               1,0M.   Kr 11,550.-              + 1750kr pr 0.5m 

RCA Gold 1x.              1,0M.   Kr  8250.-              + 1100kr pr 0.5m

Coax Gold 1x.             1,0M.   Kr 5700.-               + 850kr på 0.5m

Høytt Gold 6x.            3,0M.      Banan.               50,700kr.   + 7600kr på 0.5m

Høytt Gold 2x.            3,0M.      Banan.               16,200kr.   + 2500kr pr 0.5m

Jumper gold 2x.         15cm   x 4stk.                     2,550kr.

Jumper gold 6x          20cm x4stk.                      7,050kr.

Power Gold 2x.           1,5M.                                  10,350.-    + 1550kr på 0.5m             


Reference series

RCA Reference.          1,0M.                        Kr 20,100.-      + 3000kr pr 0.5m

Høytt Reference.        3,0M.                       Kr 39,300.-     + 5900kr pr 0.5m

Power Reference.       1,5M.                       Kr 13,350.-      + 2000kr pr 0.5m


Red Silver 2

Høytt Red Silver.          3,0M.      Banan.       Kr 7,350.-    + 1400kr pr 0.5m

Power Red Silver.         1,5M.                         Kr 7,450.-    + 1100kr pr 0.5m